Droga zawodowa
oferta

Wykształcenie i doświadczenie

Droga zawodowa Piotra Buczaka

1998 r. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ukończenie studiów prawniczych

2001 r. – Sąd Apelacyjny w Poznaniu ukończenie aplikacji sądowej

2001 r. – Sąd Rejonowy w Gnieźnie – praca w charakterze asesora sądowego

2003 r. – Sąd Rejonowo w Gnieźnie – nominacja na Sędziego – orzekanie w wydziałach:

  • grodzkim (w zakresie spraw cywilnych i karnych)
  • cywilnym
  • rodzinnym
  • pracy

2007-2008 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa – studia podyplomowe z zakresu Prawa Wspólnot Europejskich

2008 – Ministerstwo Sprawiedliwości, delegacja do pracy w Departamencie Praw Człowieka

2010-teraz – indywidualna praktyka adwokacka – rozpoczęcie

2012-2013 – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości