Oferta

Zakres świadczonych usług prawnych

Świadczymy naszym Klientom usługi w różnorodnej formie i z różnych dziedzin prawa. W poszczególnych mini-zakładkach uzyskają Państwo szersze w tym względzie odpowiedzi.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą!

 

DORADZTWO PRZEDSĄDOWE I SPORY SĄDOWE

Doświadczenie jako sędziego w rozstrzyganiu sporów oraz jako adwokata w ich prowadzeniu wykształciło u Mecenasa Piotra Buczaka umiejętność spojrzenia na istniejący konflikt z punktu widzenia każdej zainteresowanej strony, co w następstwie pozytywnie wpłynęło na jego skuteczność na tym polu. W swojej pracy Mecenas zwraca przede wszystkim uwagę na cel, który Klient chce osiągną, a następnie na dogłębne wyjaśnienie sposobów służących jego osiągnięciu.

Udzielając w tym względzie porad szczerze określa ryzyko z jakim wiąże się wszczęcie lub wdanie się w spór. Realnie ocenia zarówno szanse samej wygranej w postępowaniu sądowym jak też późniejsze możliwości wyegzekwowania pozytywnego rozstrzygnięcia uwzględniając przy tym poniesione koszty.

ANALIZA I NEGOCJOWANIE UMÓW

Wadliwie sformułowana lub wręcz niekorzystna umowa często stoi na przeszkodzie, by uzyskać w sporze sądowym pożądany wynik. Stanowisko Adwokata Piotra Buczaka jest w tej kwestii jasne: najlepiej przyłożyć się do pracy już na etapie tworzenia umowy, tak aby była korzystna i zawierała tylko jednoznaczne sformułowania, które będą obniżać ryzyko wystąpienia konfliktu, a tym samym oddalą konieczność procesu.

OBSŁUGA OBROTU ZIEMIĄ ROLNĄ

Przeprowadzając kilkadziesiąt różnego rodzaju umów, które łącznie dotyczyły areału ponad 1000 hektarów, Adwokat Piotr Buczak zdobył duże doświadczenie w zakresie obsługi obrotu ziemia rolną i określania warunków, które wpływają na możliwość nabycia takich gruntów. Udziela pomocy przy współpracy z notariuszami w procesie konstruowania umów, kontaktach z gminami i Agencją Nieruchomości Rolnych.

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Adwokat Piotr Buczek ma doświadczenie w sprawach egzekucyjnych zarówno jako przedstawiciel wierzyciela jak dłużnika. Nieraz uświadamiał swoich Klientów, że korzystne orzeczenie to dopiero początek w walce o zwrot należności, dlatego oferuje swoją pomoc w prowadzeniu negocjacji z dłużnikami oraz postępowań egzekucyjnych.

Występuje również jako obrońca interesów dłużników przed takimi działaniami wierzycieli i komorników, które stoją w sprzeczności z prawem.

GAŁĘZIE PRAWA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PRAWO GOSPODARCZE

 1. prawna obsługa podmiotów gospodarczych
 2. zakładanie spółek

PRAWO CYWILNE

 1. nieruchomości
 2. umowy cywilno-prawne:
 • najem i dzierżawa,
 • o dzieło,
 • roboty budowlane,
 • inne
 1. odszkodowania komunikacyjne
 2. podwyżki czynszów i eksmisje oraz inne sprawy lokalowe

PRAWO SPADKOWE

 1. testamenty
 2. ustalenie praw do spadku
 3. zachowki
 4. działy spadku

PRAWO RODZINNE

 1. alimenty
 2. władza rodzicielska
 3. kontakty z małoletnimi dziećmi
 4. rozwody
 5. podziały majątku małżeńskiego i zmiany małżeńskich ustrojów majątkowych

PRAWO PRACY

 1. doradztwo
 2. reprezentacja w sporach sądowych pracodawców i pracowników
 3. mobbing w miejscu pracy

ZLECENIA NIETYPOWE

 1. tworzenie stowarzyszeń
 2. tworzenie fundacji
 3. nadawanie statusu organizacji pożytku publicznego
 4. inne

ZLECENIA NIETYPOWE

Gruntowna analiza stanu prawnego pozwala Mecenasowi przedstawić rozwiązanie problemu oraz związane z nim ryzyko także w sytuacjach, które są niecodzienne i wymagają nietypowego podejścia.